Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
02.08.2022
Platba dobírkou
Vážení zákazníci, vzhledem k častému nevyzvedávání dobírkových zásilek, jsme byli nuceni tuto možnost platby na našem e-shopu zrušit. Částky za poštov... číst celé
10.01.2022
Věrnostní program
Připravili jsme pro vás nový VIP věrnostní program. Získejte slevu ještě dnes. číst celé
01.04.2021
Bastion Collection
Nabízíme stále více oblíbené hrnečky od holandské značky Bastion Collection. Sortiment budeme postupně obměňovat a rozšiřovat o další nádherné kousky.... číst celé
Zobrazit všechny novinky
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky_
Obchodní podmínky_

 

Obchodní podmínky společnosti Richard Záhrobský Esoterik-shop se sídlem: Most, Václava Talicha 1491/4, IČ: 12802735
zapsané u ŽU Most, ev.č. 350001-12965, pro uzavírání kupních smluv o prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.esoterik-shop.cz

 

Všeobecná ustanovení

 

1.      Všeobecné obchodní podmínky jsou platné v celém rozsahu a tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy.

 

2.      Kupující  svou registrací v systému internetového obchodu Esoterik-shop.cz a učiněním objednávky akceptuje a bez jakýchkoliv výhrad přijímá tyto všeobecné obchodní podmínky a zavazuje se jimi řídit.

 

Objednávka

 

1.      Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých registračních údajů a náležitostí a kupující je povinen uvést je správně, úplně a pravdivě.

2.      Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

3.      Prodávající je oprávněn v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (telefonicky,e-mailem či písemně).

4.      Odmítne-li nebo nepotvrdí-li kupující objednávku, je tato považována za neplatnou.

5.      Kupující má právo stornovat svou objednávku do 24 hodin, a to e-mailem, telefonicky nebo faxem. Po uplynutí této lhůty má právo stornovaní objednávky již pouze prodávající, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu - pokud se obě strany nedohodnou jinak, nebo z důvodu nemožnosti ověřit identitu kupujícího.

 

Kupní smlouva

1.      Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu písemné potvrzení objednávky kupujícího na jeho emailovou adresu.

2.      Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce a to v takovém množství a jakosti, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu Esoterik-shop.cz, a které se se svým provedením v maximální možné míře shoduje se zobrazeným zbožím. Drobné změny, např.barev, rozměrů a vzhledu, jsou možné, může tím dojít digitalizací. Zejména u křištálů, kamenů apod, je každý kousek považován jako originál.

3.      Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu prodávat pouze zboží, které splňuje obecně závazné právní přepisy platné v ČR a EU.

4.      Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu objednané zboží a prodávajícímu závazek zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

5.      Prodávající se zavazuje, že v balíku k objednanému zboží obdrží kupující doklad o nákupu - fakturu (příp. paragon),  který slouží zároveň jako kupní smlouva.

6.      Dále se prodávající zavazuje, že bude informovat kupujícího o stavu jeho objednávky, přijetí a její expedici, a to e-mailem (pokud bude kupujícím při objednávce uveden).

7.      Prodávající se zavazuje, že bude dodržovat stanovené dodací lhůty (viz bod č.2, Dodací lhůta a podmínky) a pokud nebude možné je splnit bude o tomto kupujícího včas informovat.

 

Cena zboží a platební podmínky

1.      Ceny  zboží uvedené v internetovém obchodě Esoterik-shop.cz jsou platné v okamžiku objednání.

2.      Při vyplnění objednávky, zejména před jejím závazným potvrzením, je kupující srozuměn s celkovou cenou zboží své objednávky - včetně poštovného a balného.

3.      Faktura vystavená na základě objednávky je současně kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím.

4.      Kupující je povinen odebrat zboží které si objednal, a to včas a bez zbytečných odkladů a zaplatit celkovou cenu za zboží. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

5.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Svážná 2342/1, 1.ZŠ, Most;

b) V hotovosti na dobírku v místě určené kupujícím v objednávce;

c) Bezhotovostně na účet prodávajícího č. 2400234729 /2010;

d) Bezhotovostně, nebo kartou prostřednictvím platební brány ComGate.


6.     Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě.
Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

7.     Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít platbu kartou online. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně e-shop zobrazí výsledek platby.

 

Dodací lhůta a podmínky.

1.   Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky (případně po autorizaci).

2.   V případě, že je  zboží na skladě, zavazuje  se prodávající předat  zboží  dopravci v co   nejkratším možném termínu, nejdéle však do 7 dnů. Ve výjimečných  případech, např. z důvodu momentálního  vyprodání zboží je dodací lhůta 14 dní. Pokud se tak stane, musí o tom kupující prodávajícího informovat.

3.   Prodávající  se  zavazuje  dodat  kupujícímu  jím  objednané  zboží  do  místa dodání  prostřednictvím České pošty, s.p. nebo  alternativního dopravce.

4.   Kupující si při objednání zboží může vybrat, jakou formu úhrady zboží zvolí. A to mezi dobírkou či  platbou  předem  na  účet  prodávajícího. Podle toho je stanovena i cena poštovného, viz Poštovné.

5.   Při zvolení úhrady předem na účet prodávajícího je zboží předáno dopravci (expedováno) až  po připsání  částky na účtu prodávajícího.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Připravený formulář ke stažení a vyplnění ZDE

·        V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. má kupující možnost do 14 dnů od obdržení zboží toto zboží vrátit  či v případě potřeby vyměnit za jiné.

1.      Zboží musí být zasláno doporučeně, nikoliv dobírkou (takto vrácené zboží nebude prodejce přebírat), na adresu prodávajícího, nejlépe v originálním obalu, kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání.

2.      Ke zboží musí být doložen originál doklad o nákupu (faktura, dodací list), a veškeré dokumenty týkající se zboží (návod apod.)

3.      Kupující uvede své jméno, adresu, tel. a e-mail kontakt, a kam si kupující přeje zaslat zpět finanční částku ( příp. číslo bankovního účtu).

4.      Při splnění všech těchto podmínek bude finanční částka vrácena kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Finanční částka bude vrácena ve výši ceny zboží + ceny za nejlevnější dopravu v nabídce (jen pokud bylo vrácené zboží zasláno při prodeji samostatně). Náklady spojené se zasláním zboží prodávajícímu, nese v plné výši kupující.

5.     Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

6.      Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

Práva z vadného plnění.

1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.     Ustanovení uvedená v předchozím čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Náklady na dopravu - poštovné a balné
viz článek: Poštovné ČR, SK, EU.

 

Ochrana osobních údajů

 

1.   Při nakládání z osobními údaji je prodávající povinen se řídit zákonem č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů.

 

2.   Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje  jsou přísně důvěrné,  že budou použity pouze a jen pro interní  potřebu, a nebudou zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám, či jinak zneužity.

3.   Prodávající  prohlašuje, že nebude kupujícímu zasílat žádné marketingové informace, pokud si neaktivuje službu  „zasílání novinek e-mailem“,  kterou však může kupující kdykoliv deaktivovat.

 

4.   Využíváním služeb internetového obchodu  Esoterik-shop.cz, vyplněním registračního formuláře a závazné objednávky, dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování jeho osobních údajů, a údajů o jeho nákupech.

5.   Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.

 

Závěrečná ustanovení

1.  Prodávající  si  vyhrazuje právo měnit či doplňovat všeobecné obchodní podmínky. Každá změna či  doplnění  všeobecných  obchodních  podmínek vstupuje v platnost dnem jejich zveřejnění. Dnem nabytí platnosti nového aktuálního znění všeobecných  obchodních  podmínek pozbývají platnosti a účinnosti dosavadní všeobecné obchodní podmínky.

2.  Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.4. 2017.